Rozšiřující předmety

Studium na arteterapie – speciální výtvarné výchovy na katedře výtvarné výchovy je otevřenou a stále se proměňující záležitostí. Organizátoři připravují pro účastníky a účastnice vždy něco nového. Kromě základních disciplín uvedených u jmen jednotlivých lektorů jsou do studijního programu postupně zařazovány rozšiřující předměty, v nichž si mohou studující prohloubit své znalosti a dovednosti, které získali při absolvování základních předmětů.

Doposud byly do studia zařazeny například následující displíny:

Netradiční výtvarné techniky v arteterapie (Marie Čtyřoká)

Terapie malbou – mezi akcí a bodyartem (Petr Kamenický)

Besedy s umělci (Ak. mal. Jan Wolf)

Kreativní psaní (Doc. Zbyněk Fišer)

Řízená imaginace (Mgr. Marcela Landová)

Sebezkušenostní a sebepoznávací metody v AT (Mgr. Marcela Landová)

Ukázky praktické aplikace výtvarných technik arteterapie (PhDr. Iva Kratochvílová)

 

Profil rozšiřujících disciplín je neustále upravován a na základě připomínek studujících mohou být v budoucnu zařazeny i předměty, které nebyly doposud vyučovány.