Přihláška

Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii, informace pod odkazem: https://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/kurzy-czv/podzim-2019/expresivni-terapie-se-zamerenim-na-arteterapii

Program určený pedagogickým pracovníkům – speciálním pedagogům a psychologům, informace pod odkazem: https://www.ped.muni.cz/celozivotni-vzdelavani/pro-zajemce-o-czv/expresivni-terapie-se-zamerenim-na-arteterapii

Elektronická přihláška
Odkaz na tištěnou přihlášku