Základy výtvarného myšlení

Anotace

Obsah předmětu je zaměřen na individuální výtvarný projev a na zkoumání jeho obsahu z hlediska teorie výtvarného umění a dále na rozbory a slovní komentáře formálních prostředků vyjádření těchto obsahů. V první části kurzu je předložen teoretický základ možných výkladů a interpretace výtvarného projevu z hlediska uměnovědného, psychologického, antropologického i pedagogického. Ve druhé části se frekventanti kurzu věnují praktickým experimentům spojeným s vlastní kresbou a malbou, které jsou následně podrobeny výkladu ve skupině. Tímto jsou obeznámeni s možnostmi metodiky práce s dětmi nebo s klienty arteterapeutických zařízení, která vede k autenticitě vyjádření. Jednotlivé metody iniciace autentického výtvarného vyjádření si mohou účastníci na místě vyzkoušet a získat tak například náhled na kvality své osobnosti. K interpretaci jsou také předkládány práce klientů arteterapeutických zařízení.

 

Literatura

Babyrádová, H. Symbol v dětském výtvarném projevu. Vydavatelství Masarykovy univerzity. Brno 1999.

Brožek, J. Výtvarná výchova a barva. UJEP/Ústí n. Labem 2002.

Becker, U. Slovník symbolů. Portál. Praha 2007.

Hall, J. Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Paseka. Praha 2012.

Babyrádová, H., Besmáková, J., Zemánková, A., Klager, M. Obrazy příběhů – příběhy obrazů. Vydavatelství Masarykovy univerzity. Brno 2010.