Výrazové a relaxační kresebné a malířské techniky v arteterapii

Anotace

Kresba a malba jako dva základní výtvarné obory jsou základem výtvarné terapie, ve které nejde pouze o zobrazování vnějšího modelu, nýbrž o vyjadřování modelu vnitřního. Cílem kurzu je poskytnout účastníkům přehled o určité škále netradičních motivací a praktických postupů v kresebných a malířských projevech, jejichž cílem je sebevyjádření, expresívní sdělení, autobiografická výpověď, sebereflexe či uvolnění a relaxace nebo sdílení skupinového výtvoru. Zvláštní pozornost bude věnována psychologizujícím metodám iniciace grafického projevu zaměřeného na symbolické obsahy. Lekce jsou vedeny na základě přímé realizace praktických etud, po jejichž provedení následuje vždy reflexívní rozhovor zúčastněných. Frekventantům kurzu budou také předloženy reprodukce výtvarných prací významných umělců, praktická práce v kurzu bude doplněna rozbory těchto děl.

 

Literatura

Davido,R. Kresba jako nástroj poznání dítěte. Praha: Portál, 2001.

Možnosti záznamů – Katalog. Brno: Moravská galerie v Brně, 2011.

Teissig, K. Techniky kresby. Praha: Odeon, 1997.

Stanyer, P. Vše o technikách kresby. Praha, 2006.

Kuchař, R. Kresba, malba, grafika. Praha, 1976.

Hašková, S. Současná kresba. Praha, 1983.