Umění art brut v ČR a v zahraničí

Cílem kurzu je obeznámit účastníky s profily výtvarných tvůrců, jejichž díla vznikala mimo profesionální školení. V první části lekce jde o seznámení se zdroji dokumentace těchto děl, s životními příběhy vybraných autorů – psychotiků a s jejich tvorbou. Výklad je uskutečňován prostřednictvím kazuistických interpretací, na kterých mají podíl frekventanti kurzu. Zvláštní pozornost bude pak věnována kolekci děl autorů s mentálním handicapem a psychotikům. Lektorka seznamuje posluchače s knižními a internetovými zdroji dokumentujícími sbírky umění art brut u nás a v zahraničí, nabízí jim mimo jiné i komentáře vlastních knih a časopiseckých publikací, které vydala v posledních pěti letech. Lekce je postavena na výkladu a zpřístupnění internetových zdrojů, ale zejména i na podrobných výkladech vybraných děl umělců art brut.

 

Literatura

Babyrádová, H., Havlíček, J.: Spontánní umění. Vydavatelství MU. Brno 2011

Prinzhorn, H.: Výtvarná tvorba duševně nemocných. Arbor Vitae. Praha 2009

Konečný, P.: Umělci čistého srdce. Muzeum umění Olomouc. Olomouc 2001

Zemánková, T. – Šafářová, B.: ART BRUT. Anna Zemánková, Luboš Plný, František Dymáček. Galerie Montanelli. Praha 2011

Zemánková, T., Eds., Adolf Wölfi – Stvořitel univerza. Arbor Vitae, Praha 2012

Hlaváček, P., Zemánková, T.: Karel Havlíček: Gigantomachie. O.s. ABCD. Praha 2012