Struktury osobnosti

  1. Struktury osobnosti I. (schizoidní, depresivní)
  2. Struktury osobnosti II. (obsedantní, hysterická)
  3. Struktury osobnosti III. (narcistická, hraniční)
  4. Kresebné projektivní metody I.
  5. Kresebné projektivní metody II.
  6. Psychologie barev
  7. Skupinová práce – zpětné vazby prostřednictvím neverbální (výtvarné) komunikace
  8. Relaxační techniky a řízené imaginace

 

Literatura

JOHNSON, Stephen M. Charakterové typy člověka. Brno: Computer Press, a. s. ISBN 978- 80-251-1521-3

REIMANN, Fritz. Základní formy strachu. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-313-7.

PRAŠKO, Ján. Poruchy osobnosti. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-558-5

RŐHR, Heinz-Peter. Hysterie – strach z odmítnutí. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-607-0

RŐHR, Heinz-Peter. Narcizmus – vnitřní žalář. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-450-8.

RŐHR, Heinz-Peter. Hraniční porucha osobnosti. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-724-8.

 

RŐHR, Heinz-Peter. Závislé vztahy. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-853-1.

KERNBERG, Otto F. Normální a patologická láska. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-892-0.

ALTMAN, Zdeněk. Kresba postavy. Praha: Hogrefe – Testcentrum, 2011. ISBN 978-80-86471-40-2.