Role divadla ve výchovné práci se znevýhodněnými skupinami

O metodě divadla utlačovaných

Metoda divadla utlačovaných užívá k edukaci divadelních prostředků a je vhodná ke zpracovávání nejrůznějších konfliktních témat, která se dotýkají naší společnosti, ale především pak témat, v nichž je jakýmkoli způsobem obsažen útlak. Cílem této metody je rozvíjet v lidech kritické myšlení a zodpovědnost za vlastní jednání ve společnosti.

Kořeny této metody se odkazují k pedagogice utlačovaných P. Freire, kterou vyvinul v 60. letech 20. stol. v Brazílii jako reakci na tehdejší politický režim země těžící mimo jiné z vysoké negramotnosti obyvatelstva. Cílem pedagogiky utlačovaných bylo rozvíjet v lidech kritické myšlení skrze alfabetizaci, ale také skrze utváření tzv. kritické gramotnosti prostřednictvím dialogu vedoucímu k uvědomění si a analýze vlastní životní situace chudých obyvatel. V 70. letech 20. stol. navázal na tuto pedagogickou koncepci také brazilský dramatik a režisér Augusto Boal, který ji převedl do divadelního jazyka. Od 70. let 20. století metoda divadla utlačovaných prošla vývojem a rozšířila se po celém světě. Od původní myšlenky boje proti politickému útlaku v Brazílii se vyvíjela v závislosti na potřebách různých zemí, v nichž byla aplikována. Vždy však s ohledem na to, aby sloužila k odhalování mechanismů útlaku, kterým čelíme v našich každodenních životech.

Podoba práce se skupinou spočívá ve formě dílny (krátkodobé či dlouhodobé), jejímž cílem je dosahovat sociálních změn v různých oblastech lidského soužití. V dílně si sami účastníci pod vedením lektora definují téma, které chtějí prozkoumat; prochází různými dramatickými technikami, jako jsou divadlo soch, novinové divadlo, divadlo fotorománu, legislativní divadlo, divadlo fórum apod. Svou „zprávu z výzkumu“ přetvoří do podoby symbolického divadelního jazyka, esteticky ztvárněné scénky se špatným či otevřeným koncem. Ta je pak nabídkou a výzvou pro diváky, aby vstoupili na jeviště s cílem pomoci hlavní postavě hledat alternativní formy jednání ve zvolených problémových situacích oproti běžným stereotypům jednání a získanou zkušenost z herní situace přenést zpět do reálného života.