Muzikoterapie

Rozsah studijního předmětu/tématu:

 • Techniky muzikoterapie
 • Hra na rámový buben a misky
 • Pohyb a improvizace
 • Imaginativní techniky v muzikoterapii

 

Anotace:

Muzikoterapie patří mezi expresivní terapie a zabývá se léčením člověka hudbou, rytmem a zvukem. Předmět muzikoterapie nabízí studentům možnost naučit se pracovat s výrazovými hudebními a zvukovými prostředky a tak vytvářet vhodné prostředí pro terapeutické působení. K praktikování muzikoterapie není potřeba zvláštního hudebního nadání.

Výuka zahrnuje jednak teoretickou část, která seznamuje studenty s vývojem a hlavními školami v oblasti muzikoterapie. Dále jsou studenti seznamováni s principy individuální a skupinové muzikoterapie a s dalšími specifikami tohoto terapeutického směru.

Praktická část muzikoterapie zahrnuje základy hry na jednoduché hudební nástroje (jednohlavý rámový buben, štěrchadlo, tibetská mísa apod.), dále se studenti učí pracovat se svým hlasem a využívat prvky hudební improvizace.

Poznatky studenti využívají při vytváření muzikoterapeutických jednotek pro individuální a skupinovou muzikoterapii.

 

Vzdělávací cíle:

 • Zvládnout základní postupy a techniky využívané v muzikoterapii
 • Naučit se hlavní principy a směry muzikoterapie
 • Vytvářet muzikoterapeutické jednotky pro skupinovou a individuální muzikoterapii
 • Osvojit si základy improvizace na jednoduché hudební nástroje
 •  Naučit se hru na jednohlavý rámový buben a další jednoduché muzikoterapeutické nástroje.

 

Individuální a skupinová fototerapie

 • Analýza fotografického obrazu
 • Nácvik fototerapeutického sezení
 • Vyhodnocení fototerapeutických prací

Tematické vymezení:

 • Historické kořeny muzikoterapie
 • Improvizační hra
 • Rytmy a hra na jednohlavý rámový buben
 • Improvizace a skladba muzikoterapeutické jednotky
 • Techniky individuální muzikoterapie
 • Techniky skupinové muzikoterapie
 •  Aktivní a pasivní formy muzikoterapeutického působení
 •  Nácvik muzikoterapeutické jednotky

 

Metody výuky:

Přednáška, praktická cvičení podle pracovních listů, výukové tematické filmy. Skupinové a individuální práce. Diskuze, brainstorming ve skupinách, prezentace. Individuální studijní poradenství.

 

Literatura:

J. Kantor a kol.: Základy muzikoterapie, Grada 2009.

J. Pejřimovská: Dimenze muzikoterapie, Univerzita Trnava 2011.

Z. Šimanovský: Hry s hudbou a techniky muzikoterapie, Portál 2011.

A. Linka: Kapitoly z muzikoterapie, Gloria 1997.

L. M. Garfield: Léčení zvukem, Talpress 1997.