Expresivní keramika

Anotace

Cílem činnosti v kurzu je seznámení s metodami iniciace spontánní tvorby v oblasti keramiky. Účastníkům kurzu budou nabídnuty postupně praktické úkoly v keramické tvorbě směřující k expresívním výpovědím, a to tak, že sami vytvoří kolekci objektů dovedených do finální podoby realizace (modelování, glazování a vypálení). Hlína je oblíbeným výtvarným materiálem u tvůrců nejrůznějších věkových skupin – lekce jsou zaměřeny na seznámení s možnostmi motivace k expresivnímu výrazu keramického objektu. Hlavním smyslem kurzu je vytvořit drobná díla opatřená individuálními názvy, vyjadřujícími myšlenky a city autorů.

V závěru kurzu si účastníci mohou odnést všechny vlastní produkty vypálené v peci.

 

Literatura

Chavaria, J. Velká kniha keramiky. Praha: Knihcentrum, 1999.

Weiss, G. Keramika. Grada. Praha 2007.

Scottová, M. Keramika – kompletní ilustrovaná příručka pro začínající i pokročilé. Bratislava: Slovart, 2012.

Rosová, D. Keramika. Praha: Ikar, 2011.

Rada, P. Techniky keramiky. Aventinum, 1990.

Espiová, L. Keramika krok za krokem. Knihcentrum, 1996.

Ray, S. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. Slovart, 2000.