Dějiny výtvarného umění 20. století

Výběr důležitých vývojových linií a tematických okruhu umění 20. století je zaměřen především na takové umělecké projevy, které se výrazněji věnují komunikaci s diváky, nebo dokonce diváka začleňují do tvůrčího procesu. Výuka je koncipována jako propojení teoretického výkladu s besedami a jsou do ní začleněny aktivizující výtvarné etudy účastníků a besedy na brněnských výstavách.

Moderna a avantgarda – reakce na podněty impresionismu a výtvarné objevy avantgard počátku 20. století

  • Česká reakce světové umělecké proudy ve 20. století
  • Abstrakce, umělecké dílo jako koncept
  • Divák jako spolutvůrce – umění jako komunikace, akční umění a jeho proměny
  • Postmoderna a prolínání oborů, interpretace, citace
  • Sociální aspekty v tvorbě současných umělců, mezioborové přesahy výtvarného umění
  • Úloha uměleckých skupin v umění 20. století (české i zahraniční umění)
  • Zprostředkování umění, galerijní animace, mezinárodní umělecké přehlídky

 

Literatura

BELTING, H.: Konec dějin umění. Praha, Mladá fronta 2000

HLAVÁČEK, J.: Výpovědi umění. Ústí n.L., 1991

HORÁČEK, R.:Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno, CERM 1998

CHALUPECKÝ, J.: Na hranicích umění. Praha, Arkýř 1990

LAMAČ, M.: Myšlenky moderních malířů. 4. vyd., Praha, Odeon 1989

POSPISZYL, T. ed.: Před obrazem. (Antologie amer. výtvarné teorie a kritiky.) Praha, ASVU 1998

REZEK, P.: Tělo, věc a skutečnost v současném umění. Praha, 1982

VÁVRA, J.: Od impresionismu k postmoderně. Nakladatelství Olomouc, 2001

ZHOŘ, I.: Proměny soudobého výtvarného umění. Praha, SPN 1992

Časopisy Ateliér, Umělec aj., katalogy z výstav