Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D. (*1959)

horacek@ped.muni.cz

https://is.muni.cz/osoba/2051#cv

Absolvent Pedagogické fakulty MU v Brně (Čj-VV, 1984) a Filozofické fakulty MU v Brně (dějiny umění, 1997). Od r. 1990 učí na katedře výtvarné výchovy PdF MU v Brně se zaměřením na teorii a zprostředkování současného výtvarného umění, od roku 2006 je vedoucím katedry. Je členem vědecké rady PdF MU v Brně (od r. 2001), oborové rady pro doktorské studium, a od r. 2008 členem umělecké rady FaVU VUT v Brně. Dlouhodobě publikuje o problematice současného výtvarného umění a jeho zprostředkování, v letech 2002 až 2006 pracoval jako ředitel Domu umění města Brna. Je autorem monografie Galerijní animace a zprostředkování umění (1998) a ve spoluautorství se Zbyňkem Fišerem a Vladimírem Havlíkem knihy Slovem, akcí, obrazem (2010). V roce 2010 byl iniciátorem prvního ročníku nové muzejní a galerijní akce – Týdne výtvarné kultury v Brně.