PhDr. Radovan Rybář, Ph.D. (*1952)

rybar@ped.muni.cz

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Teorie a dějiny kultury – 1983), Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno (UJEP, Umělecká kritika – 1987) a Pedagogické fakulty (Doktorské studium: Teorie výtvarné výchovy – Socializace uměním, 2002). V současnosti působí na Katedře občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Brno jako vedoucí katedry (od r. 1999). Oblasti odborného zájmu: Filosofie kultury a umění; Umělecká kritika – vizuální kultura; Občanská společnost – výchova k občanství; Globalizace: multi- a interkulturní výchova; Filozofické aspekty společenských věd; Filozofické aspekty výchovy ke zdraví. Pedagogická činnost: Dějiny kultury a umění; Estetika; Kulturologie; Kulturní antropologie; Filosofie; Arteterapie.