Mgr. Marcela Landová (*1958)

psychodum@volny.cz

Absolventka Filozofické fakulty MU v Brně (odborná psychologie, 1982). Po absolutoriu studovala angličtinu jeden rok v rámci denního studia na jazykové škole, rok pracovala v Dětské psychiatrické léčebně v Opařanech. V další praxi se věnovala rizikové mládeži, poruchám chování mladších adolescentů v kontextu rodinné problematiky (zařízení CESOP, Hlep Me). Od roku 1998 do současnosti poskytuje psychologickou krizovou intervenci pro žadatele o azyl v zařízení MV ČR v Zastávce u Brna. Od roku 1999 v rámci hlavního pracovního poměru pracovala až do roku 2011 v Diagnostickém ústavu pro mládež na Veslařské v Brně jako odborný psycholog. V tomto období absolvovala kurz logoterapie, kurz relaxačních metod a kurzy hypnózy, certifikovaný tříletý psychoterapeutický výcvik Skupinových forem práce s mládeží, certifikované výcvikové kurzy psychodiagnostických metod (zejména Rorschachovy metody, MMPI-2).

V roce 2009 byla Krajským soudem v Brně jmenovaná soudním znalcem v oboru psychologie dětí a dospělých – tuto činnost vykonává dodnes. V roce 2010 se jako psycholog zapojila do projektu Speciální výtvarná výchova na Katedře výtvarné výchovy PdF MU, kde vedla tzv. reflexivní semináře, věnovala se výuce studentů oboru Speciální výtvarná výchova (předmět Výtvarně psychologická reflexe) a v rámci prezenčního doktorského studia, do kterého byla přijata v lednu 2014, ve výuce pokračuje. Obsahem výuky jsou znalosti struktur osobnosti, proces sebepoznání protřednictvím metod zaměřených na neverbální (výtvarný) projev s využitím zpětných vazeb v rámci skupiny, seznámení s kazuistikami z praxe, zejména s výtvarným projevem klientů, kteří vyžadují specifický přístup.