Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.

Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
– absolventka Pedagogické fakulty a Fakulty sportovních studií na Masarykově univerzitě v Brně
– od r.2009 odborný asistent na Katedře společenských věd a managementu sportu, FSpS MU
– zabývá se využitím pohybových aktivit a her (žonglování, psychomotorické hry, aplikované pohybové aktivity aj.) u specifických cílových skupin
– spolupracuje s katedrami sociální a speciální pedagogiky PdF MU, Atelierem výchovné dramatiky neslyšících JAMU,Centrem Kociánka pro děti a mládež s kombinovaným postižením či Klubem Parkinson Brno
– v oblasti vědecko-výzkumných a pedagogických aktivit spolupracuje dále se zahraničními institucemi (HfH Zurich, Švýcarsko; University of Vienna; Metropolia University Helsinki, Finsko; aj)
– kromě akademických aktivit působí v Divadle KUFR