MgA. Lenka Remsová, Ph.D.

Vystudovala dramatickou výchovu na DiFa JAMU a po dobu čtyř let vyučovala dramatickou výchovu na CMGaSOŠPg v Brně. V současnosti působí jako odborná asistentka na Katedře sociální pedagogiky PdF MU, kde se bezmála deset let zabývá uplatněním dramatické výchovy při práci se sociálně znevýhodněnými skupinami. Specializuje se zejména na metodu divadla utlačovaných a její uplatnění v tématech odchodu mladých lidí z ústavní péče, soužití většinové společnosti a menšin, bezdomovectví a nezaměstnanosti. Je zakládající členkou Kabinetu divadla utlačovaných (http://kdivu.ped.muni.cz/). Působí také jako lektorka dramatické výchovy a externí pedagožka na Katedře výchovné dramatiky na DAMU a Katedře speciální pedagogiky na UP.