Doc. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (*1959)

babyradovahana.cz
is.muni.cz/osoba/1422
kvv.upol.cz/index.php?seo_url=kvv-predmety-didaktika-hana-babyradova-stehlikova-cv-hana-babyradova

Od druhé poloviny osmdesátých let 20. století se věnuje teorii a praxi výtvarné pedagogiky. Působí jako docentka teorie výtvarné výchovy na katedrách PdF MU Brno a PdF UP Olomouc. Publikovala několik monografií zaměřených na symbol, rituál a mýtus ve výtvarném projevu, na otázky spirituálních aspektů umění a výchovy a dále na fenomén spontaneity ve výtvarném vyjadřování. Zároveň se věnuje vlastní výtvarné tvorbě – zejména kresbě, malbě, objektu a instalaci. Od roku 2010 se věnuje volné objektové keramické tvorbě a v pedagogické praxi ověřuje metodu terapie expresívní keramikou. Působí jako docentka na katedrách výtvarné výchovy na PdF MU v Brně a na PdF UP Olomouc. Od devadesátých let prezentuje své publikace na mezinárodních sympoziích v zahraničí (Německo, Rakousko, Polsko, Anglie, Turecko, Španělsko).

Garance studia a výuka následujících disciplín
Arteterapie – speciální výtvarná výchova