EXPRESIVNÍ TERAPIE SE ZAMĚŘENÍM NA ARTETERAPII – informace

EXPRESIVNÍ TERAPIE SE ZAMĚŘENÍM NA ARTETERAPII (čtyřsemestrové studium určené k prohloubení odborné kvalifikace, akreditované MŠMT v rámci DVP na katedře výtvarné výchovy PdF Masarykovy univerzity Brno)

Závěrečná zkouška z celoživotního programu Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii proběhne v pátek 14. 9. 2018 od 10h v učebně č.15

Absolventky celoživotního studia Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii – červen 2018

Mgr. Andrea Dolinski
Mgr. Kristína Galážová
MgA. Lenka Hlaváčová Votavová
Mgr. Magda Houserová
Bc. Jana Husáková
Petra Chalupová
Bc. Klára Jankovičová
Bc. Hana Jašová
Mgr. Šárka Nevařilová
Bc. Ivana Polomská
Mgr. Viktorie Sieczková
Mgr. Mária Šúryová
Monika Zlatníková, DiS.

Absolventky celoživotního studia Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii – červen 2017

Mgr. Lucie Burkoňová
Bc. Zuzana Gronová
Bc. Zuzana Hanusová
Bc. Michaela Chocenská
Mgr. Tereza Kašparcová, DiS.
Ing. Helena Konečná
Eva Koželuhová
Ing. Bc. Romana Kubátová
Bc. Tereza Kukosová
Štěpánka Mašková, DiS.
Mgr. Jana Mlynářová
Ing. Dana Skokanová
Hana Šotkovská
Bc. Radka Špinlerová
Ing. Veronika Zelinková
Lucie Žáková

Materiály pro studující:

Arteterapie (FK)
Between Eros and Thanatos
PL Buben další nástroje muzikoterapie
Drug Addiction and Painting
Fototerapie učební pomůcka
Exprese – program semináře
Expresivní keramika
Kauzuistika výtvarné práce
Masks and Neomorphisms in a Psychotic Girl
Náměty v PL
Naučné příběhy
Objekt a intermédia
Psychiatrie – I. část: Obecná
Psychiatrie – II. část: Speciální
Psychomotorická terapie
Psychomotorická terapie, psychomotorické a žonglérské hry
Psychomotorická terapie, psychomotorické a žonglérské hry_2018
Psychomotorická terapie, psychomotorické a žonglérské hry_2019
Psychoterapie – A
Psychoterapie – obecně
Psychoterapie – techniky
Psychoterapie – školy
Rozbor výtvarné práce
Skupinové výtvarné činnosti
Synkretická etuda jako prostředek arteterapeutické práce
Taneční terapie, 5. 3. 2017
Taneční terapie, lekce a hudba, 4. 3. 2018
Terapie fotografií
Umění a terapie
Umění art brut a arteterapeutická činnost
Umění-x-umělci_fotografie
Výtvarná tvorba kazuistiky a analýzy interpretace
Výtvarné vyjadřovací prostředky


Závěrečné práce:
Moje první malování (tvorba těžce mentálně postiženého seniora)
UKRYTO V OBRAZECH – Využití prvků expresivních technik pro zvýšení prožitku z uměleckého díla
Arteterapie jako prevence psychopatologie mladistvých
Potenciál kreativity jako předpoklad osobního růstu
Cestami radosti (Intermediálny workshop)
Psychologické interpretace výtvarného projevu jako východisko terapeutické práce
Arteterapie jako prevence úzkosti pubescentů
Arteterapeutické aktivity v rozvoji sociálních dovedností u dlouhodobě nezaměstnaných
Človeče nehnevaj sa (súčasné umenie v arteterapii)
Rozvoj fantazie a představivosti u dětí z rodin migrantů pomocí arte. práce
Výtvarné a relaxační aktivity pro žáky 1. stupně základní školy
Možnosti arteterapeutické práce v ambulantní adiktologické sociální službě
S dcerami za poznáním akčního umění
Využití prvků expresivní terapie ve výuce cizího jazyka
Výtvarný projev žáků Střední zdravotnické školy jako prostředek k rozvoji osobnosti
Arteterapie při volnočasových aktivitách
Automatická kresba jako forma sebereflexe
Ke kořenům sebe sama
Emócie v autoterapeutickom procese
Role arteterapeutických aktivit v rozvoji kreativity
Využití automatické kresby pro společnou tvorbu s dcerou
Prvky arteterapie využívané na základnej umeleckej škole
Akce v kruhu
Aby mě to tu bavilo

Pokyny pro závěrečné práce ke stažení  ZDE…
Otázky k závěrečné zkoušce ke stažení  ZDE…

Studium nabízí disciplíny související s teorií a praxí výtvarných arteterapeutických činností v nejrůznějších školních, zdravotních a výchovných zařízeních. Studentům a studentkám budou
ke studiu nabídnuty k zakoupení publikace tematicky zaměřené na oblast inovativních přístupů k vedení výtvarných a interdisciplinárních orientovaných dílen, dějiny umění 20. stol., problematice umění art brut a speciální výtvarné výchovy. Provozně bude kurz zajištěn výukou ve specializovaných ateliérech (multifunkční ateliér 18A, ateliér prostorového vytváření, učebna kresby a ateliér malby). K výuce je využívána také profesionálně vybavená keramická dílna v suterénu. Katedra výtvarné výchovy poskytne účastníkům studia a jejich klientům prostor galerie Černá linka a galerie Čtyři patra. V posledně uvedené galerii budou prezentována díla autorů se speciálními potřebami i studentská pedagogická a arteterapeutická činnost.

Výuka je rozvržena vždy do jednoho celého víkendu v měsíci.
Přihlášky podávejte elektronicky, dotazy na přihlášení vyřizuje: paní Dana Kučerová, oddělení CŽV PdF MU, tel. 549493928, email: kucerovadana@ped.muni.cz.
Webová cesta k elektronické přihlášce a k platbě je otevřena od 1.3.1.3. (aktuálního roku) přes IS MU a také přes tuto webovou stránku pod ODKAZEM ZDE…

Studium zahrnuje základní i alternativní disciplíny ve čtyřech tematických okruzích

  1. Psychologie a základy psychoterapie
  2. Speciální výtvarná výchova
  3. Speciální arteterapeutické aktivity s mimovýtvarným zaměřením (muzikoterapie, psychomorická terapie, dramaterapie)
  4. Speciálně pedagogicko-umělecká praxe v arteterapii

Prostory:

Garance studia
Doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (babyradova@ped.muni.cz), TEL.: 733 347 847

Technická podpora
Ing. Milan Stehlík (milan.stehlik@ceneco.cz), TEL.: 606 721 595