e-galerie

EXPRESIVNÍ TERAPIE SE ZAMĚŘENÍM NA ARTETERAPII

(čtyřsemestrové studium určené k prohloubení odborné kvalifikace, akreditované MŠMT v rámci DVP na katedře výtvarné výchovy PdF Masarykovy univerzity Brno)

Studium nabízí disciplíny související s teorií a praxí výtvarných arteterapeutických činností v nejrůznějších školních, zdravotních a výchovných zařízeních. Studentům a studentkám budou
ke studiu nabídnuty k zakoupení publikace tematicky zaměřené na oblast inovativních přístupů k vedení výtvarných a interdisciplinárních orientovaných dílen, dějiny umění 20. stol., problematice umění art brut a speciální výtvarné výchovy. Provozně bude kurz zajištěn výukou ve specializovaných ateliérech (multifunkční ateliér 18A, ateliér prostorového vytváření, učebna kresby a ateliér malby). K výuce je využívána také profesionálně vybavená keramická dílna v suterénu. Katedra výtvarné výchovy poskytne účastníkům studia a jejich klientům prostor galerie Černá linka a galerie Čtyři patra. V posledně uvedené galerii budou prezentována díla autorů se speciálními potřebami i studentská pedagogická a arteterapeutická činnost.

Výuka je rozvržena vždy do jednoho celého víkendu v měsíci.
Přihlášky podávejte elektronicky, dotazy na přihlášení vyřizuje: paní Dana Kučerová, oddělení CŽV PdF MU, tel. 549493928, email: kucerovadana@ped.muni.cz.
Webová cesta k elektronické přihlášce a k platbě je otevřena od 1.3. (aktuálního roku) přes IS MU pod ODKAZEM ZDE

Studium zahrnuje základní i alternativní disciplíny ve čtyřech tematických okruzích

  1. Psychologie a základy psychoterapie
  2. Speciální výtvarná výchova
  3. Speciální arteterapeutické aktivity s mimovýtvarným zaměřením (muzikoterapie, psychomorická terapie, dramaterapie)
  4. Speciálně pedagogicko-umělecká praxe v arteterapii

Garance studia
Doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. (babyradova@ped.muni.cz), TEL.: 733 347 847, www.babyradovahana.cz

Technická podpora
Ing. Milan Stehlík (milan.stehlik@ceneco.cz), TEL.: 606 721 595

Odkaz na Galerii čtyři patra  ZDE…